Michael Meschkes originaluppsättning av Rune Lindströms Himlaspelet hade premiär i Stockholm 1958. Med denna föreställning införde Michael marionettkonsten i Sverige. Från att ha varit en lek med dockor för barn, blev det nu en erkänd konstart för vuxna.


Det var den nystartade Marionetteaterns första föreställning, som blev mycket uppskattad av både publiken och författaren själv. I publiken 1958 satt en ung Kersti Jobs Björklöf från Leksand. Sextio år senare möttes Michael och Kersti på en middag. Då föddes idén att sätta upp Michaels originaluppsättning igen, den här gången i Leksand.  


En förstudie skrevs av Peter Cottino. Projektet beviljades ett treårigt stöd av bl. a. Allmänna Arvsfonden, med  Peter som projektledare. Syftet var att genom återuppsättningen av Himlaspelet sprida kunskap om och intresse för marionett- och figurteater i regionen. 


Arbetet med Himlaspelet utformades som en serie kurser under ett års tid, där deltagarna samtidigt fick lära sig tillverkning av dockor och rekvisita under ledning av Elisabeth Beijer Meschke. Figurer, scen, kläder, bakgrunder och scenografi nytillverkades. Deltagarna fick en "snabbkurs" i hur man sätter upp en dockteaterföreställning. 


Michael Meschke själv kom och hade kurser i trådsättning och dockspel, varefter en blivande ensemble valdes ut på våren 2018. Efter en månads repetitioner hade slutligen spelet nypremiär 1/7 2018. Målsättningen är att kunna sätta upp spelet traditionsenligt varje sommar i fortsättningen. 


Efter premiären fanns ett stort intresse av att lära sig mer. I slutet av november 2018 bildades så Leksands marionetteater som en fristående förening. Projektet som sådant är tidsbegränsat och löper ut i augusti 2020. Föreningens ambition är att fortsätta  producera barn- och vuxenteater med god kvalitet, samt att sprida kunskap och intresse för konstformen.