I samband med bildandet meddelades också att föreningen blivit tilldelad "Prix Michael Meschke", ett pris som delas ut vartannat år. Motivering var att "uppmuntra till ett nytt center för marionett- och figurkonsten i Leksand, Dalarna, och medlemmarnas ambitioner att söka kunskap och kvalitet." En stor ära för oss!