Med varmt tack till:

Michael Meschke.

Elisabeth Beijer Meschke.

Kersti Jobs Björklöf, idémakare.

Peter Cottino, projektledare.

Stefan Nordgaard, snickare och konstruktör.

Arne Högsander, dockmakare.

Thomas Lundqvist, dockmakare.

Karsten Felzmann, konstnärlig ledare för Himlaspelet.

Josefin Wedel, logotyp.

Lisa Björkström, animationslärare.

Barbro Lilja Brattgård, präst och dövlänk.

Och många fler som vi glömt just nu...